Investigació, disseny, desenvolupament

Desenvolupament d'una planta prototipus que utilitza CO2 en fase supercrítica per rentar, desengreixar i curtir pells ovines. Reducció de la utilització d'aigua, disminuint l'impacte ambiental.

El tractament amb CO2 augmenta la qualitat final del producte i l'eficiència del procés de fabricació.